Izastita podataka

 

§ 1 – Informacije o prikupljanju osobnih podataka

(1) U nastavku Vas informiramo o prikupljanju osobnih podataka prilikom korištenja našeg web mjesta. Osobni podaci su svi podaci koji se mogu povezati osobno s Vama, npr. ime, adresa, adrese e-pošte, ponašanje korisnika. 

(2)  Odgovorna osoba prema čl. 4 odl. 7 Opće uredbe o zaštiti podataka EU (OUZP) su Michael Zulauf i Lidija Mikus: direktori s pravom zastupanja poduzeća Asmmann elektronika d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb – Croatia, info@assmann.hr.

(3) Kad s nama stupate u kontakt preko e-pošte ili našeg obrasca za kontakt, spremamo podatke, koje ste nam pri tome dali (Vašu e-poštu, eventualno Vaše ime) kako bismo odgovorili na Vaša pitanja. Navođenje drugih informacija je dobrovoljno i samo nam olakšava uspostavljanje kontakta u svrhu odgovaranja na Vaš upit. Podatke dobivene u vezi s time brišemo nakon što spremanje više nije potrebno ili ograničavamo obradu ako postoje zakonske obveze za čuvanjem.

(4) Ako za pojedine funkcije naše ponude koristimo ovlaštene davatelje usluga ili želimo koristiti Vaše podatke u promidžbene svrhe, o dotičnim postupcima Vas ispod toga detaljno informiramo. Pri tome također navodimo definirane kriterije za trajanje spremanja.§ 2 –  Vaša prava

(1) Glede dotičnih osobnih podataka u odnosu na nas imate sljedeća prava:

 • pravo na informiranost,
 • pravo na ispravak ili brisanje,
 • pravo na ograničavanje obrade,
 • pravo na prigovor protiv obrade,
 • pravo na prenosivost podataka.

(2) Osim toga imate pravo žaliti se nadzornom tijelu za zaštitu podataka o našoj obradi Vaših osobnih podataka.§ 3 – Prikupljanje osobnih podataka prilikom posjeta našem web mjestu

(1) Prilikom isključivo informativnog korištenja web mjesta, dakle ako se ne registrirate ili nam na neki drugi način ne prenesete informacije, prikupljamo samo one osobne podatke koje Vaš preglednik prenosi na naš poslužitelj. Ako želite pregledavati naše web mjesto, prikupljamo sljedeće podatke koji su nam tehnički potrebni kako bismo Vam prikazali naše web mjesto te zajamčili stabilnost i sigurnost (pravna osnova je čl. 6 odl. 1 stav. 1 toč. f OUZP-a):

 • IP adresa
 • Datum i vrijeme upita
 • Razlika vremenske zone u odnosu na srednje vrijeme po Greenwichu (GMT)
 • Sadržaj zahtjeva (konkretna stranica)
 • Status pristupa/kod HTTP-statusa
 • Dotična prenesena količina podataka
 • Web mjesto s kojeg dolazi zahtjev
 • Preglednik
 • Operativni sustav i njegova površina
 • Jezik i verzija softvera preglednika.

(2) Osim prije navedenih podataka, prilikom korištenja našeg web mjesta na Vašem se računalu spremaju kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju u preglednik na Vašem tvrdom disku i preko kojih mjestu koje smješta kolačić (u ovom slučaju nama) dolaze određene informacije. Kolačići ne mogu izvoditi programe ili prenijeti viruse na Vaše računalo. Oni služe kako bismo internetsku ponudu općenito što više prilagodili korisnicima i učinili je učinkovitijom.

(3) Upotreba kolačića:

a) Ovo web mjesto koristi sljedeće tipove kolačića, čiji se opseg i način funkcioniranja objašnjavanju u nastavku:

 • Privremeni kolačići (o tome b)
 • Stalni kolačići (o tome c).

b) Privremeni kolačići automatski se brišu kad zatvorite preglednik. Ovdje se posebice ubrajaju kolačići sesije. Oni spremaju takozvani ID sesije, pomoću kojeg se različiti upiti Vašeg preglednika mogu svrstati pod zajedničku sesiju. Tako Vaše računalo može biti ponovno prepoznato kad se opet vratite na naše web mjesto. Kolačići sesije se brišu kad se odjavite ili zatvorite preglednik.

c) Stalni kolačići se automatski brišu nakon unaprijed definiranog vremena, koje se razlikuje ovisno o kolačiću. Kolačiće možete u bilo kojem trenutku obrisati u postavkama sigurnosti Vašeg preglednika.

d) Postavke Vašeg preglednika možete konfigurirati sukladno svojim željama te npr. odbiti prihvaćanje kolačića treće strane ili svih kolačića. Napominjemo da možda nećete moći koristiti sve funkcije ovog web mjesta.

e) Koristimo kolačiće kako bismo Vas mogli identificirati za kasnije posjete ako kod nas imate račun. U suprotnom biste se za svaki posjet morali nanovo prijaviti.

f) Osim kolačića, koji su potrebni za rad stranice i za davanje naših usluga na raspolaganje, rado bismo prikupljali druge podatke kako bismo poboljšali ponudu za korisnike naše stranice i kako bismo Vam prikazali sadržaje koji odgovaraju Vašim potrebama. Za to je potrebna Vaša suglasnost koju – naravno – možete opozvati u bilo kojem trenutku.
Kakvi su to postupci i kako funkcioniraju, objašnjeno je u odgovarajućim odlomcima ove Izjave.§ 4 –  SSL, odn. TLS enkripcija

Zbog sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, primjerice narudžbi ili upita koje nam kao operateru web mjesta šaljete, ova stranica koristi SSL, odnosno TLS enkripciju. Kriptiranu vezu prepoznajete po tome da se adresni redak preglednika mijenja s „http://“ na „https://” i da se u retku preglednika pojavljuje simbol lokota.

Kad je aktivirana SSL, odnosno TLS enkripcija, podaci, koje nam dostavljate, ne mogu biti pročitani od trećih strana.§ 5 –  Druge funkcije i ponude našeg web mjesta

(1) Osim čisto informativnog korištenja našeg web mjesta nudimo različite usluge koje možete iskoristiti ako za to postoji interes. U tu svrhu u pravilu morate navesti daljnje osobne podatke koje koristimo za pružanje dotične usluge i za koje se primjenjuju prije navedena načela za obradu podataka. (2) U svrhu obrade Vaših podataka djelomično koristimo vanjske davatelje usluga. Njih smo pažljivo izabrali i ovlastili, oni su vezani našim uputama i redovito ih kontroliramo.  (3) Nadalje, postoji mogućnost da Vaše osobne podatke proslijedimo trećim stranama ako zajedno s partnerima nudimo sudjelovanje u akcijama, nagradne igre, sklapanja ugovora ili slične usluge. Pobliže informacije o tome možete dobiti prilikom navođenja svojih osobnih podataka ili u opisu ponude ispod usluge.  (4) Ukoliko naši davatelji usluga ili partneri imaju sjedište u nekoj od država izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), u opisu ponude Vas informiramo o posljedicama ove okolnosti.§ 6 – Prigovor ili opoziv protiv obrade Vaših podataka

(1) Ako ste dali suglasnost za obradu svojih podataka, možete tu suglasnost u svakom trenutku opozvati. Takav opoziv utječe na dopuštenje za obradu Vaših osobnih podataka nakon što ste ga prema nama izjavili.

(2) Ukoliko obradu Vaših osobnih podataka zasnivamo na odmjeravanju interesa, možete uložiti prigovor protiv obrade. To je slučaj ako obrada nije posebno potrebna za ispunjavanje ugovora s Vama, što uvijek objašnjavamo prilikom opisa funkcija koji slijedi u nastavku. Prilikom ulaganja takvog prigovora molimo Vas za navođenje razloga, zbog kojih Vaši osobni podaci ne bi trebali biti obrađeni onako kako mi to radimo. U slučaju opravdanog prigovora provjeravamo činjenično stanje te ili obustavljamo, odnosno prilagođavamo obradu podataka ili Vam pojašnjavamo svoje uvjerljive opravdane razloge na temelju kojih nastavljamo obradu.

(3) Naravno, u svakom se trenutku možete usprotiviti obradi Vaših osobnih podataka u svrhe promidžbe i analize podataka. O protivljenju korištenja u promidžbene svrhe možete nas informirati preko sljedećih podataka za kontakt:

Assmann elektronika d.o.o.
Slavonska avenija 50
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon:   +385 1 466 03 08
e-pošta:  info@assmann.hr§ 7 – Korištenje naše Internet trgovine

(1) Ako želite naručivati u našoj Internet trgovini, za sklapanje ugovora potrebno je navesti svoje osobne podatke koji su nam potrebni za izvršavanje Vaše narudžbe. Obavezni podaci potrebni za izvršavanje ugovora posebno su označeni, ostali podaci su dobrovoljni. Podatke, koje ste nam dali, obrađujemo u svrhu izvršavanja Vaše narudžbe. Za to Vaše podatke za plaćanje možemo proslijediti našoj matičnoj banci. Pravna osnova za to je čl. 6 odl. 1 stav. 1 toč. b OUZP-a. Osim toga, podatke, koje ste naveli, možemo obrađivati kako bismo Vas informirali o zanimljivim proizvodima iz našeg portfelja ili kako bismo Vam slali e-pošte s tehničkim informacijama.

(2) Temeljem uputa iz trgovačkog i poreznog prava obvezni smo Vaše podatke o adresi, plaćanju i narudžbi čuvati u razdoblju od deset godina.Međutim, nakon [dvije godine] primjenjujemo ograničenje obrade podataka, odn. Vaši se podaci koriste još samo za ispunjavanje zakonskih obveza.

(3) U svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa trećih strana Vašim osobnim podacima, posebice financijskim podacima, postupak naručivanja kodiran je TLS tehnologijom.§ 8 – Prijenos u treće države

Upozoravamo Vas da bi Vaši podaci eventualno mogli biti obrađivani u SAD-u. To se odnosi kako na naše primijenjene Google usluge tako npr. i na druge metode kojima se služimo, npr. LinkedIn ili Facebook.Connect. Google je doduše brojne svoje usluge (Analytics, Webfonts, Maps) izmjestio na europske poslužitelje. Međutim, ne može se isključiti mogućnost pristupa službenih tijela Sjedinjenih Američkih Država Vašim podacima na temelju tamošnjeg zakonodavstva bez da Vam protiv toga na raspolaganju stoje dovoljne mogućnosti pravne zaštite. Zbog tog Vas razloga molimo za pristanak prije nego što se ove usluge aktiviraju, odnosno prije nego što se odlože odgovarajući kolačići. Ako to ne želite, možete uskratiti svoju suglasnost u vezi toga. Tada se odlažu samo još tehnički nužni kolačići; problematične usluge se ne aktiviraju.§ 9 – Online marketing

Osobne podatke također obrađujemo u svrhu online marketinga putem usluga opisanih u nastavku. Te usluge koristimo kako bismo našu stranicu što bolje prilagodili korisnicima i kako bismo povećali njezinu vidljivost.
U to se također ubrajaju promidžbeni sadržaji koje prikazujemo korisnicima ukoliko koristimo takve usluge. Ako se koriste osobni podaci i kolačići trećih ponuđača, to se događa tek ukoliko ste nam dali suglasnost za odlaganje kolačića, prema čl. 6 I a 1) OUZP-a. Danu suglasnost naravno možete u bilo kojem trenutku opozvati u Izjavi o zaštiti podataka.

Osim toga, kao pravna osnova u obzir se uzimaju naši opravdani interesi iz čl. 6 I 1 f) OUZP-a. Stoga je u našem financijskom i ekonomskom interesu da stranicu uredimo tako da bude privlačna našem krugu korisnika i da povećamo vidljivost naše stranice.


Primjena Google Analyticsa

Vrsta i opseg obrade

(1) Koristimo Google Analytics tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, kao uslugu analize za statističku procjenu naše online ponude. To uključuje, na primjer, broj posjeta našoj online ponudi, posjećene podstranice i vrijeme boravka posjetitelja.

(2) Google Analytics koristi kolačiće i druge tehnologije preglednika za procjenu ponašanja korisnika i prepoznavanje korisnika.

(3) Ti se podaci, između ostalog, koriste za sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice.

 

Svrha i pravni temelj

(1) Korištenje Google Analyticsa temelji se na vašem pristanku u skladu s člankom 6. stavak 1. lit. a. GDPR i odjeljak 25. stavak 1. TTDSG.

(2) Osobne podatke namjeravamo prenijeti u treće zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora, posebice u SAD. Prijenos podataka u SAD odvija se u skladu s člankom 45. stavkom 1. GDPR-a na temelju odluke o primjerenosti Europske komisije. Uključene američke tvrtke i/ili njihovi podizvođači iz SAD-a certificirani su pod EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

(3) U slučajevima kada ne postoji odluka Europske komisije o primjerenosti (uključujući američke tvrtke koje nisu certificirane prema EU-SAD DPF), dogovorili smo druga odgovarajuća jamstva s primateljima podataka u smislu članka 44. i dalje GDPR. Osim ako nije drugačije navedeno, ovo su standardne ugovorne klauzule Komisije EU u skladu s Provedbenom odlukom (EU) 2021/914 od 4. lipnja 2021. Kopiju ovih standardnih ugovornih klauzula možete preuzeti na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

(4) Nadalje, prije takvog prijenosa u treću zemlju, dobivamo vaš pristanak u skladu s člankom 49. stavkom 1. rečenicom 1. slovom a. GDPR, koju dajete putem privole u Consent Manageru (ili drugim obrascima, registracijama i sl.). Želimo istaknuti da postoje nepoznati rizici u prijenosima u treće zemlje (npr. obrada podataka od strane sigurnosnih tijela u trećoj zemlji, čiji točan opseg i posljedice za vas ne znamo, na koje nemamo utjecaja i kojih možda nećete postati svjesni) može postojati.

 

Razdoblje skladištenja

(1) Ne možemo utjecati na određeno razdoblje pohrane obrađenih podataka, već ga određuje Google Ireland Limited. Dodatne informacije možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka za Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.


Primjena Google Adwords Conversion

Vrsta i opseg obrade

(1) Integrirali smo Google Ads na našu web stranicu. Google Ads je usluga koju pruža Google Ireland Limited za prikazivanje ciljanog oglašavanja korisnicima. Google Ads koristi kolačiće i druge tehnologije preglednika za procjenu ponašanja korisnika i prepoznavanje korisnika.

(2) Google Ads prikuplja informacije o ponašanju posjetitelja na različitim web stranicama. Ove se informacije koriste za optimizaciju relevantnosti oglašavanja. Nadalje, Google Ads pruža ciljano oglašavanje na temelju profila ponašanja i geografske lokacije. Vaša IP adresa i druge identifikacijske značajke kao što je vaš korisnički agent šalju se davatelju usluga.

(3) Ako ste registrirani za uslugu Google Ireland Limited, Google Ads može povezati posjet s vašim računom. Čak i ako niste registrirani u Google Ireland Limited ili se niste prijavili, moguće je da će pružatelj saznati i pohraniti vašu IP adresu i druge identifikacijske značajke.

(4) U tom će slučaju vaši podaci biti proslijeđeni operateru Google Adsa, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

 

Svrha i pravni temelj

(1) Korištenje Google Adsa temelji se na vašem pristanku u skladu s člankom 6. stavkom 1. lit. a. GDPR i odjeljak 25. stavak 1. TTDSG

(2) Osobne podatke namjeravamo prenijeti u treće zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora, posebice u SAD. Prijenos podataka u SAD odvija se u skladu s člankom 45. stavkom 1. GDPR-a na temelju odluke o primjerenosti Europske komisije. Uključene američke tvrtke i/ili njihovi podizvođači iz SAD-a certificirani su pod EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

(3) U slučajevima kada ne postoji odluka Europske komisije o primjerenosti (uključujući američke tvrtke koje nisu certificirane prema EU-SAD DPF), dogovorili smo druga odgovarajuća jamstva s primateljima podataka u smislu članka 44. i dalje GDPR. Osim ako nije drugačije navedeno, ovo su standardne ugovorne klauzule Komisije EU u skladu s Provedbenom odlukom (EU) 2021/914 od 4. lipnja 2021. Kopiju ovih standardnih ugovornih klauzula možete preuzeti na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/%20DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

(4) Nadalje, prije takvog prijenosa u treću zemlju, dobivamo vaš pristanak u skladu s člankom 49. stavkom 1. rečenicom 1. slovom a. GDPR, koju dajete putem privole u Consent Manageru (ili drugim obrascima, registracijama i sl.). Želimo istaknuti da postoje nepoznati rizici u prijenosima u treće zemlje (npr. obrada podataka od strane sigurnosnih tijela u trećoj zemlji, čiji točan opseg i posljedice za vas ne znamo, na koje nemamo utjecaja i kojih možda nećete postati svjesni) može postojati.

 

Razdoblje skladištenja

(1) Ne možemo utjecati na određeno razdoblje pohrane obrađenih podataka, već ga određuje Google Ireland Limited. Dodatne informacije možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka za Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

 

Google reCAPTCHA

Vrsta i opseg obrade

(1) Integrirali smo Google reCAPTCHA komponente na našu web stranicu. Google reCAPTCHA je usluga koju pruža Google Ireland Limited i omogućuje nam da razlikujemo dolazi li zahtjev za kontakt od fizičke osobe ili se radi automatski pomoću programa. Kada pristupite ovom sadržaju, povezujete se s poslužiteljima na adresi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, pri čemu se vaša IP adresa i, ako je primjenjivo, podaci preglednika kao što je vaš korisnički agent prenose. Nadalje, Google reCAPTCHA bilježi vrijeme zadržavanja korisnika i pokrete miša kako bi razlikovao automatizirane zahtjeve od ljudskih. Ovi se podaci obrađuju isključivo u gore navedene svrhe i za održavanje sigurnosti i funkcionalnosti Google reCAPTCHA.

 

Svrha i pravni temelj

(1) Korištenje Google reCAPTCHA temelji se na vašem pristanku u skladu s člankom 6. stavak 1. lit. a. GDPR i odjeljak 25. stavak 1. TTDSG

(2) Osobne podatke namjeravamo prenijeti u treće zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora, posebice u SAD. Prijenos podataka u SAD odvija se u skladu s člankom 45. stavkom 1. GDPR-a na temelju odluke o primjerenosti Europske komisije. Uključene američke tvrtke i/ili njihovi podizvođači iz SAD-a certificirani su pod EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

(3) U slučajevima kada ne postoji odluka Europske komisije o primjerenosti (uključujući američke tvrtke koje nisu certificirane prema EU-SAD DPF), dogovorili smo druga odgovarajuća jamstva s primateljima podataka u smislu članka 44. i dalje GDPR. Osim ako nije drugačije navedeno, ovo su standardne ugovorne klauzule Komisije EU u skladu s Provedbenom odlukom (EU) 2021/914 od 4. lipnja 2021. Kopiju ovih standardnih ugovornih klauzula možete preuzeti na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

(4) Nadalje, prije takvog prijenosa u treću zemlju, dobivamo vaš pristanak u skladu s člankom 49. stavkom 1. rečenicom 1. slovom a. GDPR, koju dajete putem privole u Consent Manageru (ili drugim obrascima, registracijama i sl.). Želimo istaknuti da postoje nepoznati rizici u prijenosima u treće zemlje (npr. obrada podataka od strane sigurnosnih tijela u trećoj zemlji, čiji točan opseg i posljedice za vas ne znamo, na koje nemamo utjecaja i kojih možda nećete postati svjesni) može postojati.

 

Razdoblje skladištenja

(1) Ne možemo utjecati na određeno razdoblje pohrane obrađenih podataka, već ga određuje Google Ireland Limited. Dodatne informacije možete pronaći u pravilima o privatnosti za Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.Remarketing

Osim AdWords Conversiona koristimo aplikaciju Google Remarketing. Ovdje se radi o postupku kojim kod Vas želimo ponovno pobuditi interes. Putem ove aplikacije mogu Vam se nakon posjeta našem web mjestu prilikom daljnjeg korištenja Interneta prikazati naši web oglasi. To se odvija pomoću kolačića spremljenih u Vašem pregledniku, preko kojih Google evidentira i analizira Vaše korisničko ponašanje prilikom posjeta različitim web mjestima. Tako Google može ustanoviti Vaš prijašnji posjet našem web mjestu. Objedinjavanje podataka prikupljenih u okviru remarketinga s Vašim osobnim podacima, koje je Google eventualno spremio, Google prema vlastitim izjavama ne provodi. Prema Googleu, posebice se prilikom remarketinga primjenjuje pseudonimizacija.

(3) Sudjelovanje u ovom postupku praćenja možete spriječiti na različite načine, odnosno možete opozvati svoju suglasnost:

a) odgovarajućim podešavanjem softvera Vašeg preglednika, posebice blokiranje kolačića trećih strana dovodi do toga da nećete dobivati oglase trećih ponuđača;

b) deaktiviranjem kolačića za Conversion-Tracking, podešavanjem Vašeg preglednika tako da se kolačići domene „www.googleadservices.com“ blokiraju, https://www.google.de/settings/ads, pri čemu se ova postavka briše kad obrišete svoje kolačiće;

c) deaktiviranjem interesnih oglasa ponuđača, koji su dio samoregulacijske kampanje „About Ads“ preko poveznice http://www.aboutads.info/choices, pri čemu se ova postavka briše kad obrišete svoje kolačiće;

d) trajnim deaktiviranjem u Vašim preglednicima FireFox, Internet Explorer ili Google Chrome pod poveznicom http://www.google.com/settings/ads/plugin. Napominjemo da u tom slučaju eventualno nećete moći koristiti sve funkcije ove ponude u punom opsegu.
Prikupljanju podataka također se možete usprotiviti tako da kliknete na sljedeću poveznicu koja sprječava analizu putem remarketinga i opoziva Vašu danu suglasnost: (https://assmann.hr/hr/#cmpscreen)

(4) Pravna osnova za obradu Vaših podataka je Vaša suglasnost, čl. 6 stav. 1 reč. 1 toč. a OUZP-a. Više informacija o zaštiti podataka kod Googlea možete pronaći ovdje: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativno možete posjetiti web stranicu Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org.
Nije isključeno da Google neće prenositi podatke u SAD radi daljnje obrade. U takvom slučaju pravna osnova za takav prijenos podataka je Vaš izričiti pristanak dan preko banera za davanje suglasnosti, čl. 49 I 1 a) OUZP-a.§ 10 – YouTube video sadržaji

(1) U svoju online ponudu integrirali smo YouTube video sadržaje koji su spremljeni na www.YouTube.com i koji se mogu reproducirati izravno s našeg web mjesta. Oni su svi integrirani u „proširenom modusu zaštite podataka“, što znači da se o Vama kao korisniku na YouTube ne prenose nikakvi podaci ako ne reproducirate video sadržaje. Tek ako reproducirate video sadržaje, prenose se podaci navedeni u stavku 2. Mi nemamo nikakvog utjecaja na ovaj prijenos podataka.  Pravna osnova za prikupljanje podataka je Vaša suglasnost, čl. 6 I 1 a) OUZP-a.

(2) Prilikom reprodukcije video sadržaja, YouTube dobiva informaciju da ste pozvali odgovarajuću podstranicu našeg web mjesta. Osim toga prenose se podaci navedeni pod § 3 ove Izjave. To se odvija neovisno o tome je li YouTube dao na raspolaganje korisnički račun preko kojeg ste prijavljeni ili korisnički račun ne postoji. Ako ste prijavljeni kod Googlea, Vaši podaci izravno se dodjeljuju Vašem računu. Ako ne želite dodjelu s Vašim profilom kod YouTubea, morate se odjaviti prije pritiska na gumb. YouTube sprema Vaše podatke kao profile korištenja i koristi ih u svrhe promidžbe, istraživanja tržišta i/ili oblikovanja web mjesta u skladu s potrebama. Takva analiza posebice se odvija (čak i za neprijavljene korisnike) radi promidžbenih aktivnosti u skladu s potrebama i kako bi se druge korisnike društvene mreže informiralo o Vašim aktivnostima na našem web mjestu. Vi imate pravo na prigovor protiv izrade takvih korisničkih profila.

(3) Više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i njihove obrade putem YouTubea dobivate u Izjavi o zaštiti podataka. Tamo također dobivate više informacija o Vašim pravima i mogućnostima podešavanja u svrhu zaštite Vaše privatnosti: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy i https://policies.google.com/technologies/types?hl=de. Google Vaše osobne podatke obrađuje i u SAD-u. Pravna osnova za provođenje prijenosa podataka je Vaša izričita suglasnost prema čl. 49 I 1 a) OUZP-a.§ 11 –  Bilten

(1) Uz Vašu suglasnost, možete se pretplatiti na naš newsletter, kojim Vas obavještavamo o našim aktualnim zanimljivim ponudama. Reklamirani proizvodi i usluge navedeni su u izjavi o suglasnosti.

(2) Koristimo postupak "double opt-in" za one koji se registriraju za primanje našeg biltena. To znači da ćemo nakon vaše registracije poslati e-mail na e-mail adresu koju ste naveli, tražeći od vas da potvrdite da želite primati newsletter. Ako ne potvrdite svoju registraciju u roku od 48 sati, vaši podaci se blokiraju i automatski brišu mjesec dana kasnije. Također pohranjujemo IP adrese koje ste koristili i vrijeme vaše registracije i potvrde u svakom slučaju. Svrha ovog postupka je dokazati da ste se registrirali i onemogućiti svaku moguću zlouporabu Vaših osobnih podataka.

(3) Jedina informacija koju ste dužni dati kako biste primali newsletter je vaša e-mail adresa. Davanje daljnjih, posebno označenih podataka je dobrovoljno. Ovi se podaci koriste kako bi nam se omogućili da vam se osobno obratimo. Nakon što potvrdite, pohranjujemo vašu e-mail adresu u svrhu slanja newslettera. Pravna osnova za to je članak 6(1), prva rečenica, točka (a) GDPR.

(4) U svakom trenutku možete povući svoj pristanak za primanje newslettera i odjaviti se. Svoj pristanak možete povući klikom na poveznicu koja se nalazi u svakoj e-poruci s newsletterom, s natpisom "Odjava" koju također možete pronaći ovdje (https://seu2.cleverreach.com/f/312548-320273/wwu/) ili putem naš kontakt obrazac (https://www.assmann.hr/hr/poduzece/kontakt/) ili slanjem poruke na kontakt podatke navedene u impresumu.

(5) Cleverreach se koristi kao softver za biltene. Vaši podaci bit će proslijeđeni CleverReach GmbH & Co. KG. Cleverreachu je zabranjeno prodavati vaše podatke i koristiti ih u druge svrhe osim za slanje biltena. Cleverreach je njemački, certificirani pružatelj, koji je odabran prema zahtjevima osnovne uredbe o sigurnosti podataka i Saveznog zakona o zaštiti podataka. Dodatne informacije možete pronaći ovdje: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. a lit.a) DS-GVO, kao što ste nam dali svoju suglasnost. Privolu za pohranjivanje podataka, e-mail adrese i njihovu upotrebu za slanje newslettera možete opozvati u bilo kojem trenutku, na primjer putem poveznice "Odjava" u newsletteru (odjeljak 8, stavak 4).

Zbog toga vas molimo da se redovito informirate o našim mjerama zaštite podataka uvidom u našu izjavu o zaštiti podataka. Otkazani primatelji newslettera automatski se brišu iz Cleverreach sustava u roku od 7 dana.

ASSMANN Group
ASSMANN elektronika d.o.o. dio je ASSMANN grupe, globalnog proizvođača visokokvalitetnih proizvoda za podatkovne tehnologije i mrežnu infrastrukturu.
Društveni mediji